" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Macrοlepiοta excοriata (Schaeff.) Wasser

Macrοlepiοta excοriata (Schaeff.) Wasser
Το Macrοlepiοta excοriata (Schaeff.) Wasser (=Macrolepiota excoriata f. bariae Babos, Macrolepiota excoriata f. barlae Babos, Macrolepiota excoriata f. macrocarpa Wasser, Macrolepiota excoriata var. squarrosa (Maire) Wasser, Macrolepiota heimii Locq. ex Bon) (L572, BΚ4/248, M2/114, JM1300, Jο216, Cο709, Βο290, Δ104, Μο248) καρποφορεί από τον Απρίλιο έως το Νοέμβριο, μοναχικά ή συνήθως κοπαδιαστά, σε ξερά βοσκοτόπια και χέρσα, ανάμεσα σε γρασίδι, σε φτωχά, αμμώδη ή κοπρισμένα εδάφη, συνήθως κοντά σε γρέκια και παράγει μέτρια έως μεγάλα βασιδιώματα με αμβλύ ύβο στο καπέλο (4-8 (11) εκ.), λείο πόδι, απλό και λεπτό δαχτυλίδι, λευκή μη μεταχρωματιζόμενη σάρκα και ελλειπτικά βασιδιοσπόρια ((11) 12-17 (20) x (6,5) 8,5-10 (11) μm). Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2020 MycoHellas.gr