Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ruhlandiella berolinensis, Genabea cerebriformis, Helvella astieri: Tre rarissime specie raccolte in Grecia. C. Agnello, Vasileios Kaounas. Micol. e Veget. Medit., 25 (2). 129-140. 2010.

Ruhlandiella berolinensis, Genabea cerebriformis, Helvella astieri: Tre rarissime specie raccolte in Grecia. C. Agnello, Vasileios Kaounas. Micol. e Veget. Medit., 25 (2). 129-140. 2010.
http://www.micolvegetmedit.it/res/riassuntirivista252010/agnellokaounasriassunto.pdf
©2016 - 2019 MycoHellas.gr