" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Hydnotrya tulasnei and Mattirolomyces terfezioides (Pezizales) two hypogeous fungi that rarely appear in Greece. G. Konstantinidis, V. Kaounas. Ascomycete.org, 6 (1) : 1-4. 2014.

Hydnotrya tulasnei and Mattirolomyces terfezioides (Pezizales) two hypogeous fungi that rarely appear in Greece. G. Konstantinidis,  V. Kaounas. Ascomycete.org, 6 (1) : 1-4. 2014.
©2016 - 2019 MycoHellas.gr