" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

On the occurrence of the truffle-like fungus Stephensia bombycina (Ascomycota, Pyronemataceae) in Bulgaria and Greece. M. Gyosheva, G. Konstantinidis, B. Assyov, V. Kaounas. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences Tome 65, No 4, 2012.

On the occurrence of the truffle-like fungus Stephensia bombycina (Ascomycota, Pyronemataceae) in Bulgaria and Greece. M. Gyosheva, G. Konstantinidis, B. Assyov, V. Kaounas. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences Tome 65, No 4, 2012.
©2016 - 2019 MycoHellas.gr