" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

New data on hypogeous fungi from Greece with special reference to Wakefieldia macrospora (Hymenogastraceae, Agaricales) and Geopora clausa (Pyronemataceae, Pezizales). V. Kaounas, B. Assyov & P. Alvarado. MYCOLOGIA BALCANICA 8: 105–113 (2011).)

New data on hypogeous fungi from Greece with special reference to Wakefieldia macrospora (Hymenogastraceae, Agaricales) and Geopora clausa (Pyronemataceae, Pezizales). V. Kaounas, B. Assyov & P. Alvarado. MYCOLOGIA BALCANICA 8: 105–113 (2011).)
©2016 - 2021 MycoHellas.gr