Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Schizophyllum commune Fr.

Schizophyllum commune Fr.
Το κοινό, μη εδώδιμο Schizophyllum commune Fr. (BK3/404, C1/370, JM695, D1005, Cο102, P186, G376, Bu184, Bο320, Δ474, Π116, Mο464, K5-326) καρποφορεί του όλο τον χρόνο και ιδιαίτερα το χειμερινό εξάμηνο, συνήθως κοπαδιαστά, στρωματοειδώς, σε νεκρό ξύλο (πλατυφύλλων και σπανιότερα κωνοφόρων) και παράγει μικρά έως μέτρια, οστρακόμορφα ή ριπιδιόμορφα βασιδιώματα (διάμ. 1 3 (5) εκ), με τριχωτή ή χνουδωτή εξωτερική επιφάνεια με ομόκεντρες λευκωπές, λευκογκριζωπές ή λευκορόδινες χρωματικές ζώνες, σαρκορόδινα ή ωχροκαφετιά ελάσματα με σχιστές ακμές (όταν ξεραίνεται), κυλινδρικά, μερικά ελαφρώς κυρτά, λεία, υαλώδη, βασιδιοσπόρια (5,5 7 x 1,8 2,3 μm) με σταγόνες και ωχροπορτοκαλί σποριοαποτύπωμα με ρόδινους τόνους.
Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: αδημοσίευτο αρχείο
©2016 - 2019 MycoHellas.gr