" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Infundibulicybe gigas (Harmaja) Harmaja

Infundibulicybe gigas (Harmaja) Harmaja
Το Infundibulicybe gigas (Harmaja) Harmaja (FN310, FAN3/52, Κ5-174 και ως Clitocybe maxima (P. Gaertn., G. Mey. & Scherb.) P. Kumm.: C2/618, JM2/1122, Co276, Mo108, altogallego, Michael Kuo, fmnh.helsinki.fi) καρποφορεί καλοκαίρι και φθινόπωρο, συνήθως κατά ομάδες, σε δάση πλατύφυλλων και σπανιότερα κωνοφόρων (ιδιαίτερα ερυθρελάτης σ.μ.β.), σε ξέφωτα και άκρες δασών και παράγει μεγάλα έως πάρα πολύ μεγάλα βασιδιώματα με χωνιόμορφο, ωχροφουντουκί, ωχροκρέμ ή ωχρορόδινο καπέλο (9-25 (60) εκ.) χωρίς ύβο στην ωριμότητα, πυκνά, κατερχόμενα, λευκοκρέμ έως αργιλόχρωμα ελάσματα και σταγονόμορφα βασιδιοσπόρια ((6,5) 7,5-9,5 (11) x 4,5-6,5 (7) μm).
Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2022 MycoHellas.gr