" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Galerina clavata (Velen.) Kühner

Galerina clavata (Velen.) Kühner
Το Galerina clavata (Velen.) Kühner (=Galerina heterocystis sensu auct. eur. και κατά το FN= Galerina heterocystis (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer) (BK5/414, FN790, manitari.gr) καρποφορεί καλοκαίρι και φθινόπωρο, κοπαδιαστά ή κατά ομάδες, ανάμεσα σε βρύα, σφάγνα και γρασίδι, σε όχθες λιμνών, λιβάδια και γρασιδότοπους και παράγει μικρά βασιδιώματα με αμβλύ κωνικό, καμπανόμορφο, λείο, υγροφανές, λαμπερό ωχροκιτρινο ή ωχροκαφετί και ημιδιαφανές-γραμμωτό (υγρό) ή κιτρινοκρέμ και αδιαφανές, χωρίς γραμμώσεις (ξερό) (0,5-2 (3) εκ. διάμ.), αρχικά κρεμ-κιτρινωπά και αργότερα ωχροκίτρινα, ολοστυπικά ελάσματα (12-15), κρεμ-κιτρινοωχρωπό πόδι (3-9,5 x 0,1-0,2 (0,3) εκ.) με λευκωπές κατά μήκος ίνες στο κατώτερο τμήμα, χωρίς δαχτυλίδι, 4-σπορα βασίδια χωρίς βασικό κρίκο, ελλειπτικά-αμυγδαλόμορφα, ωχρωπά, μετρίως στικτά, μάλλον παχύτοιχα βασιδιοσπόρια ((9) 10,5-15 (18,5) x (5) 6-7,5 (9,5) μm, Κ(2490): (10,15) 11,5-14,2 (16,3) x 5,2-7,25 μm) χωρίς βλαστητικό πόρο, λεπτά λαγηνόμορφα, κεφαλοφόρα χειλοκυστίδια ((25) 35-65 (88) x 5-15 x 2-5 (10) μm, Κ(2490): (25,5) 34-48,7 (62) x 8,3-14 x 4-6,5 (9,15) μm), σπάνια ή αρκετά πιλοκυστίδια και σποραδικά, κουταλόμορφα καυλοκυστίδια, σε όλο το μήκος του ποδιού. Πλευροκυστίδια απόντα (ΒΚ). Κρίκοι απόντες.
Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)©2016 - 2022 MycoHellas.gr