" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Echinoderma asperum (Pers.) Bon

Echinoderma asperum (Pers.) Bon
Το Echinoderma asperum (Pers.) Bon (L126, BΚ4/214, FN536, JM1279, D514 & 515, Bο283, Δ102, Co660, Mο242, Κ3-53, Κ5-62) καρποφορεί μέσα κι έξω από τα δάση και παράγει μεγάλα βασιδιώματα με κοκκώδη λέπια στο καπέλο (διάμ. 5-12 (18) εκ.), επίμονο, πλατύ, μεμβρανώδες δαχτυλίδι, πολύ πυκνά, διχαλωτά ελάσματα, δεξτρινώδη βασιδιοσπόρια ((6) 6,5-8,5 (11) x 2,5-3,5 (4) μm), ροπαλόμορφα, 4-σπορα βασίδια (14-20 x 5,5-7 (8) μm) και υποσφαιρικά με ουρά, ροπαλόμορφα ή αχλαδόμορφα χειλοκυστίδια ((15) 20-35 (40) x (8) 11-16 (25) μm).
Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)


©2016 - 2021 MycoHellas.gr