" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Tomentella fibrosa (Berk. & M.A. Curtis) Kõljalg

Tomentella fibrosa (Berk. & M.A. Curtis) Kõljalg
Το Tomentella fibrosa (Berk. & M.A. Curtis) Kõljalg (=Tomentellina fibrosa (Berk. & M.A. Curtis) M.J. Larsen κ.ά.) (BK2/251, N3/302, Kr1-409, cbs.knaw.nl, Larsen M.J. 1968, F. Dämmrich, mycodb.fr, E. O. Yurchenko-H. Kotiranta 2006, και ως Tomentellina fibrosa: J246)) καρποφορεί όλο τον χρόνο στρωματοειδώς, σε σάπιο ξύλο ή φλοιό κωνοφόρων και πλατυφύλλων και παράγει λεπτά, φυματώδη-χνουδωτά ή μερικές φορές κοκκώδη-υδνοειδή, σπανίως αραχνοειδή-ινώδη, σκωριόχρωμα, βαθύχρωμα καφετιά, κανελιά-καφετιά ή κοκκινοπορτοκαλιά, ευκόλως αποσπώμενα από το υπόστρωμα βασιδιώματα (12 x 7 εκ. x 1 χιλ. πάχος) που σκουραίνουν με ΚΟΗ, με πιο ανοιχτοχρωμη, λεπτή, στενή, ομαλή ή ακανόνιστη περίμετρο με διμιτικά διακλαδιζόμενα, υαλώδη ή γκριζοκαφετια ριζόμορφα (x -35 μm), ομοιόχρωμο ή πιο βαθύχρωμο υποφόριο, ακανόνιστα σφαιρικά ή λοβωτά καφετιά, τραχιά, σπανίως ακιδωτά, συνήθως φυματώδη βασιδιοσπόρια ((6) 7-9 (11) μm, K(4895): 7-9 (9,9) x 6-7 (8) μm) με κοντά, αμβλέα φύματα που μερικές φορές διχοτομούνται, μερικές φορές με πρασινωπό περιεχόμενο, (2) 4-σπορα βασίδια ((25) 35-45 (63) x (5) 7-8 (9) μm, K(4895): 26-63 x 5,7-8,7 μm) χωρίς βασικό κρίκο, που σε πρώιμο στάδιο είναι αχλαδόμορφα και μερικές φορές ωχριούν σε ΚΟΗ, μοναχικά ή κατά δέσμες (που προεξέχουν από το υμένιο και είναι ορατές με μεγέθυνση x 10) από παχύτοιχα, άκρικα, διαφραγματικά, κυλινδρικά, υφοειδή (ψευδο)κυστίδια διαπλέγματος (85-200 μm x 3-4 μm στη βάση και x 4-7 (10) μm στα ευρύτερα σημεία, K(4895): 120-201 x 4,3-6,6 μm), μερικές φορές με λεπτότερη ή με ελαφρώς πλατύτερη κορυφή, μερικές φορές με πρασινωπό περιεχόμενο και διμιτικό σύστημα υφών, με λεπτότοιχες ή μετρίως παχύτοιχες, καφετιες ή κοκκινοκαφετιές, διαφραγματικές, ως επί το πλείστον άκρικες, διακλαδιζόμενες γενετικές υφές (x 2-3,5-5 (6) μm) που κατά τόπους πορφυρίζουν σε ΚΟΗ, παχύτοιχες, κίτρινες, αδιαφραγματικές, σπανίως δικλαδιζόμενες, ελικοειδείς, διαπλεκόμενες σκελετικές υφές (x 1,5-2 μm), και συνήθως λεπτότοιχες, κιτρινοκαφετιές, διαφραγματικές, διακλαδιζόμενες υφές υποφορίου (x 2,5-4 μm) με ή χωρίς κρίκους. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Corticiaceae - Δερματοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2022 MycoHellas.gr