" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ.

Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ.
Το μάλλον συνηθισμένο Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ. (=Cerocorticium molare (Chaillet ex Fr.) Jülich & Stalpers) (manitari.gr, BK2/94, C5/1980, J129, N3/205) καρποφορεί όλο τον χρόνο, σε νεκρούς κλώνους ζωντανών πλατυφύλλων (ιδιαίτερα δρυός και οξιάς), μερικές φορές στις κορυφές τους, που συχνά σπάζουν από τον αέρα και πέφτουν στο έδαφος και παράγει βασιδιώματα με ωχρές ή γκριζορόδινες, κηρώδεις ακίδες μήκους 2-4 (5) χιλ. που απολήγουν σε κροσσωτά ή σχιστά άκρα και είναι μακρύτερες στο κέντρο και κοντότερες στην περίμετρο, οσμή φαινόλης και πλατιά ελλειπτικά ή υποωοειδή βασιδιοσπόρια (β: 8-12 x (5,7) 6-7 (8) μm). Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Corticiaceae - Δερματοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2019 MycoHellas.gr