Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Galerina triscopa f. telamonioides Curti & Musumeci

Galerina triscopa f. telamonioides Curti & Musumeci
Το Galerina triscopa f. telamonioides Curti & Musumeci (Musumeci 2014 (FNDLXVII-LXIX-85)) που αναφέρεται από την Ελβετία, καρποφορεί καλοκαίρι το φθινόπωρο σε σάπιο ξύλο ελάτης και παράγει μικρά, βαθύχρωμα, σχετικά πιο ρωμαλέα (Musumeci) από το τυπικό Galerina triscopa βασιδιώματα, με αρχικά υποκωνικό, αργότερα κωνικό ή κωνικό-καμπανόμορφο με ± προεξέχοντα ύβο ή σχεδόν θηληφόρο, κοκκινοκαφετί, καφεμαυριδερό-βιολετί (υγρό) ή ωχροκίτρινο (Musumeci: εξ αιτίας της υγροφάνιας) καπέλο (0,5-1,5 εκ. διάμ.), με υπολείμματα πέπλου στην λεία και συνήθως μη γραμμωτή περίμετρο, που μόνο στα ώριμα άτομα και σε υγρό καιρό εμφανίζει αμυδρές γραμμώσεις, μέτριας πυκνότητας, ολοστυπικά, κρεμ-ρόδινα ή ωχρωπά-σκωριόχρωμα ελάσματα με λευκωπές, ινώδεις ακμές, κυλινδρικό, ομοιόχρωμο με το καπέλο, κεντρικό ή ελαφρώς έκκεντρο, πόδι (2-3 x 0,2-0,3 εκ.) με ομοιόχρωμη, ομαλή ή ελαφρώς διογκωμένη βάση, παχνώδη κορυφή, με υπολείμματα του πέπλου, ιδιαίτερα σε πρώιμο στάδιο, που μερικές φορές σχηματίζουν ζώνη δαχτυλιδιού, καφετιά σάρκα, βαθύχρωμα καφετιά (σε ΚΟΗ), αβγόμορφα-αμυγδαλόμορφα, μη αμυλώδη, μη ή ελαφρώς δεξτρινώδη, στικτά βασιδιοσπόρια (Musumeci: (6,4) 6,8-8 (8,3) x (3,8) 4,2-5,3 μm , Κ-8131: 6-7,6 x 3,8-4,5 μm) με εμφανή κάλο,4-σπορα, ροπαλόμορφα βασίδια (Musumeci: 18-23 x 5,5-7,5 μm, Κ-8131: 20,5 x 6,35 μm), λεπτότοιχα, υποκυλινδρικά, υπολαγηνόμορφα-υπατρακτόμορφα ή λαγηνόμορφα-υποκεφαλοφόρα χειλοκυστίδια (Musumeci: 30-43 x 6-12 x 3-5 μm, Κ-8131: 28-40 (46) x 5,5-10 x 3-3,6 μm) και τράμα ελάσματος που γίνεται (μικροχημικά) σκωριόχρωμο με γκρίζα απόχρωση* με ΚΟΗ 5%. Πλευροκυστίδια απόντα. Κρίκοι παρόντες.
* Η γκρίζα απόχρωση δεν εμφανίζεται στο τυπικό Galerina triscopa
Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2022 MycoHellas.gr