Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Agaricus cupreobrunneus (Jul. Schäff. & Steer) Pilát

Agaricus cupreobrunneus (Jul. Schäff. & Steer) Pilát
Το Agaricus cupreobrunneus (Jul. Schäff. & Steer) Pilát (Ag229, BK4/176, C5/1726, FAN5/31, KMR53, Co722, Mo243, Ca12, Κ5-78, ambbresadola.it) καρποφορεί συνήθως κοπαδιαστά, σε φτωχά λιβάδια και βοσκοτόπια, οι μεταξένιες, πορφυροκαφετιές, συχνά με βιολετιές ανταύγειες, ακτινωτά διατεταγμένες ίνες και τα ομοιόχρωμα λέπια στο κατά βάση λευκό ή γκριζωπό καπέλο (διάμ. 3-6 (8) εκ.), οι ατελείς ελικοειδείς, ωχροκαφετιές ζώνες λεπίδων στην οξύληκτη συνήθως βάση του ποδιού και τα βασιδιοσπόρια (7-9 (9,5) x (4) 4,5-5 (6) μm) που έχουν συνήθως ευκρινή βλαστητικό πόρο. RS-. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2022 MycoHellas.gr