Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Agaricus bispοrus (J.E. Lange) Imbach

Agaricus bispοrus (J.E. Lange) Imbach
Το Agaricus bispοrus (J.E. Lange) Imbach (Ag268, G/Ag646, ΒΚ4/172, C1/42 & 7/2613, JM1321, D484, Jο222, Cο723, Bο274, Bu145, T172, Mο231, Ca7, Κ5-81, ΚΥ92, ambbresadola.it) καρποφορεί συνήθως σε κοπρισμένες θέσεις, και παράγει μεγάλα βασιδιώματα με γκριζωπό-καφετί ή λευκό στην λευκή ποικιλία (var. albidus (J. Lange) Singer), λεπιδωτό καπέλο (διάμ. 4-10 (15) εκ.), παχύ, τριγωνικό -σε τομή- δαχτυλίδι, σάρκα που ροδίζει στο κόψιμο, μυρωδιά μανιταριού, πλατιά ελλειπτικά βασιδιοσπόρια (6,5-7,5 (8) x 5-6 (6,5) μm, G/Ag: 7-9,5 x 4-5,5 μm, ambbresadola.it: 5-7 x 4,5-5,5 μm), (1) 2-σπορα βασίδια και ροπαλόμορφα χειλοκυστίδια. RS-. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2022 MycoHellas.gr