Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ramaria apiculata (Fr.) Donk

Ramaria apiculata (Fr.) Donk
Το Ramaria apiculata (Fr.) Donk (C2/776 στις νεότερες εκδόσεις, Kr2/66, Ν3/272, J111, Κ-3-766, Κ4-73, Κ-372) καρποφορεί σε νεκρό ξύλο ή χούμο κωνοφόρων και παράγει και παράγει μέτρια έως μεγάλα, κοραλλόμορφα βασιδιώματα (3-7 (14) x 2-6 (8) εκ.) με ωχρορόδινους κλώνους και λευκωπά ή κρεμ άκρα που πρασινίζουν στην ωριμότητα, λευκά μονομιτικά ριζόμορφα και τραχιά, ελλειπτικά βασιδιοσπόρια (6,5) 8-10 (12) x 3,5-,45 (5,2) μm) με ακίδες. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Cantharelloid-Hydnoid- Clavarioid – Κανθαροειδή-Υδνοειδή-Κλαβαριοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2021 MycoHellas.gr