Το σπάνιο Neolecta vitellina (Bres.) Korf & J.K. Rogers (N1-50, ΒΒΝ51, mycoquebec.org, cyclopaedia.asia, SE192, w2.cegepsi.ca, web.natur.cuni.cz) καρποφορεί μοναχικά ή κοπαδιαστά νωρίς το φθινόπωρο σε δάση κωνοφόρων (ερυθρελάτης) ανάμεσα σε βρύα, βελόνες ή σε ρίζες και παράγει μικρά έως μέτρια, έμμισχα, μάλλον ατρακτόμορφα ασκώματα (1-2 (5) εκ. ύψος) με λαμπερή κίτρινη, γόνιμη, λεία ή κατά μήκος πτυχωτή, οξύληκτη, ακανόνιστα ροπαλόμορφη, σπαθόμορφη, μερικές φορές λίγο ή πολύ λοβωτή ή διακλαδιζόμενη κεφαλή (0,3-0,8 (1) εκ. διάμ.), ευκρινές, λευκωπό ή κιτρινωπό, σχεδόν λείο ή χνουδωτό, άγονο πόδι, λεπτή, λευκωπή σάρκα, λεία, ελλειπτικά, αβγόμορφα ή νεφροειδή, αδιαφραγματικά ασκοσπόρια ((5) 6-8 (8,5) x 3-4 μm, K (7439): 5,1-7,55 x 3,2-3,9 (4,1) µm) που μερικές φορές το ένα άκρο τους συνδέεται με μικρά σφαιρικά φιαλοκονίδια (K (7439): 1,45-1,85 µm), 8-σπορους, κυλινδρικούς-ροπαλόμορφους, μονόσειρους, αμυλώδεις (σε ζεστό ΚΟΗ) ασκούς ((53) 60-75 (80) x (4) 5-6 μm, K (7439): 45-65,5 x 3,5-5,2 (6) µm). Παραφύσεις απούσες.
Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Neolectales (αδημοσίευτο αρχείο)


" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Neolecta vitellina (Bres.) Korf & J.K. Rogers

Neolecta vitellina (Bres.) Korf & J.K. Rogers
Καταγραφές μυκήτων εκτός Ελλάδας - Fungi recorded out of Greece
Το σπάνιο Neolecta vitellina (Bres.) Korf & J.K. Rogers (N1-50, ΒΒΝ51, mycoquebec.org, cyclopaedia.asia, SE192, w2.cegepsi.ca, web.natur.cuni.cz) καρποφορεί μοναχικά ή κοπαδιαστά νωρίς το φθινόπωρο σε δάση κωνοφόρων (ερυθρελάτης) ανάμεσα σε βρύα, βελόνες ή σε ρίζες και παράγει μικρά έως μέτρια, έμμισχα, μάλλον ατρακτόμορφα ασκώματα (1-2 (5) εκ. ύψος) με λαμπερή κίτρινη, γόνιμη, λεία ή κατά μήκος πτυχωτή, οξύληκτη, ακανόνιστα ροπαλόμορφη, σπαθόμορφη, μερικές φορές λίγο ή πολύ λοβωτή ή διακλαδιζόμενη κεφαλή (0,3-0,8 (1) εκ. διάμ.), ευκρινές, λευκωπό ή κιτρινωπό, σχεδόν λείο ή χνουδωτό, άγονο πόδι, λεπτή, λευκωπή σάρκα, λεία, ελλειπτικά, αβγόμορφα ή νεφροειδή, αδιαφραγματικά ασκοσπόρια ((5) 6-8 (8,5) x 3-4 μm, K (7439): 5,1-7,55 x 3,2-3,9 (4,1) µm) που μερικές φορές το ένα άκρο τους συνδέεται με μικρά σφαιρικά φιαλοκονίδια (K (7439): 1,45-1,85 µm), 8-σπορους, κυλινδρικούς-ροπαλόμορφους, μονόσειρους, αμυλώδεις (σε ζεστό ΚΟΗ) ασκούς ((53) 60-75 (80) x (4) 5-6 μm, K (7439): 45-65,5 x 3,5-5,2 (6) µm). Παραφύσεις απούσες.
Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Neolectales (αδημοσίευτο αρχείο)


©2016 - 2021 MycoHellas.gr