" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Macrolepiota fuligineosquarrosa Malençon

Macrolepiota fuligineosquarrosa Malençon
Το μεσογειακό Macrolepiota fuligineosquarrosa Malençon (AG63, L581, FAN5-70) καρποφορεί σε αμμώδεις, χορτώδεις θέσεις και παράγει μεγάλα βασιδιώματα με 5-6 σειρές από ομόκεντρα, βαθύχρωμα, καφετιά-σκωριόχρωμα λέπια στο καπέλο (διάμ. (6) 7-10 (12) εκ.), με θηλή, πλατύ, απλό (L) ή σύνθετο, κινητό δαχτυλίδι στο πόδι (7-12 x 1-1,5 (έως 2 (3) στη βάση) εκ.), λευκή σάρκα που δεν μεταχρωματίζεται, λεία, παχύτοιχα, αβγόμορφα, ελλειπτικά ή αμυγδαλόμορφα, δεξτρινώδη βασιδιοσπόρια ((11) 13-16 (19) x 8-10 (10,5) μm, ΛΚ(11,5 - 15 (17) x (7,5) 8 – 9,6 (10) µm) με προεξέχοντα βλαστητικό πόρο (L) και ροπαλόμορφα χειλοκυστίδια (L: (20) 25-50 x 8-15 μm). Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: αδημοσίευτο αρχείο


©2016 - 2020 MycoHellas.gr