" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Orbilia delicatula (P. Karst.) P. Karst.

Orbilia delicatula (P. Karst.) P. Karst.
Το Orbilia delicatula (P. Karst.) P. Karst. (Ba140, N1/212, ΑΙ-158 note,manitari.gr) καρποφορεί σε ξύλο πλατυφύλλων και κωνοφόρων, σπανίως σε φλοιό και παράγει βαθύχρωμα μελιά-κίτρινα, λευκωπά, κιτρινο-πορτοκαλιά ή ανοιχτόχρωμα ροδοβιολετιά ασκώματα ((0,3) 0,5-1,5 (4) χιλ. διάμ.), χωρίς επιθήκιο, μετρίως ή εντόνως νεφροειδή ή ημικυκλικά ασκοσπόρια (2,3-3 (3,5) x 1-1,5 μm) με μερικά ευκρινή εξογκώματα, παραφύσεις με διογκωμένα υποκεφαλόμορφα άκρα και 8-σπορους ασκούς (35-45 x 3-4 μm).
Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Orbiliales (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2020 MycoHellas.gr