" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Neodasyscypha cerina (Pers.) Spooner

Neodasyscypha cerina (Pers.) Spooner
Το Neodasyscypha cerina (Pers.) Spooner (BK1/217, C4/1641, Ν1/205, K3-932) καρποφορεί κυρίως άνοιξη και χειμώνα κοπαδιαστά, συχνά σε πυκνούς σχηματισμούς, σε νεκρό ξύλο πλατυφύλλων και παράγει σφαιρικά ή κυπελλόμορφα ασκώματα με γυριστή περίμετρο (διάμ. 0,5-1 (2) χιλ), χρυσοκίτρινο υμένιο, πυκνές καφεκίτρινες τριχούλες (65-140 x 3-4,5 μm) περιμέτρου και εξωτερικής επιφάνειας -που φαίνονται πασπαλισμένες με κόκκους-, με αμβλεία και πιο ανοιχτόχρωμη κορυφή, παχιά τοιχώματα και διαφράγματα και υαλώδη, ελλειπτικά-ατρακτόμορφα ασκοσπόρια (4-7,5 x 2-3 μm).
Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Helotiales (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2019 MycoHellas.gr