Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Morchella crassipes (Vent.) Pers.

Morchella crassipes (Vent.) Pers.
Το σπάνιο, φαγώσιμο (αφού μαγειρευτεί), πολύ νόστιμο Morchella crassipes (Vent.) Pers. emoticon smile Mitrophora hybrida var. crassipes (Vent.) Boud., Morchella esculenta var. crassipes (Vent.) M.M. Moser, Morchella esculenta var. crassipes (Vent.) Kreisel, Morchella esculenta var. crassipes (Vent.) Bresinsky & Stangl) (C3/1203, M1/91, Ja86, Fu5/33&35) καρποφορεί από τον Απρίλιο έως το Μάιο, μοναχικά ή κατά ομάδες, σε σκιερά δάση και σε καμένες θέσεις, κυρίως στα ορεινά, και παράγει μέτρια έως μεγάλα ασκώματα με αβγόμορφη, μακρουλή ή κωνική κεφαλή με αμβλεία κορυφή (ύψος 5,5-8 (10) εκ., διάμ. 3,5-5,5 (7) εκ.) με σχετικά ρηχές, γκριζοκαφετιές, ωχροκαφετιές ή λαδοκαφετιές, ακανόνιστες ή σχετικά καλά διατεταγμένες, πολυγωνικές κυψέλες, λεπτές, ελικοειδείς, ομοιόχρωμες με τις κυψέλες, πιο βαθύχρωμες μαυριδερές στην ωριμότητα νευρώσεις που αναδιπλώνονται σχηματίζοντας εγκάρσιους λοβούς, λείο ή κοκκώδες, λευκωπό ή ωχροκρέμ πόδι, (6-10 (20) x 3-7 (12) εκ.) με στενή κορυφή και διογκωμένη έως πολύ διογκωμένη βάση που συχνά αναδιπλώνεται και σχηματίζει νευρώσεις και κοιλότητες, (μερικές φορές διαιρείται σε δύο βραχίονες, που χωρίζονται μεταξύ τους με μια μεγάλη κοιλότητα) λευκωπή σάρκα, ήπια και ευχάριστη γεύση, αδύναμη, μυκητώδη μυρωδιά και πλατιά ελλειπτικά, λεία, ξανθοκιτρινωπά βασιδιοσπόρια ((20) 25-27 (35) x (12) (12,5)-14 ( 17,5) μm, Jacquetant: 20-35 x 12,5-17,5 μm, Μ: 19-20 x 10-11 μm).
Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Pezizales - Πεζιζοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2021 MycoHellas.gr