Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Helvella queletii f. alba

Helvella queletii f. alba
Το Helvella queletii f. alba Tabarés & Rocabruna (publicacions.iec.cat, manitari.gr) αναφέρεται από την Ισπανία, όπου καταγράφηκε στις 16-4-2002, σε δάσος με χαλέπιο πεύκο και αριά και περιγράφεται ως χρωματική ποικιλία του τυπικού Helvella queletii Bres., καρποφορεί από το Μάιο έως το Σεπτέμβριο, μοναχικά ή συνήθως κατά ομάδες, σε αμμώδες και χαλικώδες έδαφος, σε δάση και θαμνότοπους και παράγει σχετικά μεγάλα ασκώματα (2-8 εκ. πλάτος) με μορφή μακρόστενης σουπιέρας ή ανάποδης σέλας με δυο λοβούς, λευκωπό ή αργιλολευκωπό υμένιο, σχετικά μεγάλο πόδι (1,5-4 (6) x 0,5-1,8 εκ.) με 4-7 βαθιές αυλακιές και προεξέχουσες κατά μήκος νευρώσεις που συνεχίζουν για λίγο ή καθόλου στην εξωτερική επιφάνεια και λεία ασκοσπόρια (17,4-21,3 x 9,35-12,25 μm).
Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Pezizales (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2021 MycoHellas.gr