Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Helvella crispa (Scop.) Fr.

Helvella crispa (Scop.) Fr.
Το Helvella crispa (Scop.) Fr. (I2/467, BK1/14, M2/193, C2/814, JM106, D1107, P266, G603, G2/628, Cο19, Bο328, Δ501, Ma391, Π235, Jο52 , Κ3-868, Κ4-92, Κ5-418, ΚΥ163) καρποφορεί από τον (Ιούλιο) Αύγουστο έως τον Νοέμβριο (Ιανουάριο), μοναχικά ή κατά μικρές ομάδες, στο έδαφος, σε άκρες πλατυφύλλων ή μικτών δασών, σε μονοπάτια, άκρες ρεμάτων ή χειμάρρων, σε λασπώδη ή αμμώδη εδάφη ή ανάμεσα σε γρασίδι και φυτά και παράγει μέτρια ασκώματα με σελόμορφη κεφαλή (ύψος 2-5 εκ. και διάμ. 3-5 (7) εκ.) με 2 ή 3 λοβούς, η ελεύθερη από το πόδι περίμετρο, ελαφρώς παχνώδες, λευκωπό ή ανοιχτόχρωμο γκριζοωχρωπό, ρυτιδωμένο και σγουρό, κυματιστό υμένιο, ελαφρώς χνουδωτή κάτω (άγονη) επιφάνεια, βαθιές αυλακιές και προεξέχουσες κατά μήκος νευρώσεις στο λευκωπό πόδι και πλατιά ελλειπτικά, λεία, υαλώδη ασκοσπόρια (17-20,5 x 9,5-11,5 (12,5) μm) μία μεγάλη σταγόνα.Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Pezizales - Πεζιζοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2018 MycoHellas.gr