Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Helvella acetabulum (L.) Quél.

Helvella acetabulum (L.) Quél.
Το Helvella acetabulum (L.) Quél. (JHH63, N1/75, I470, BK1/25, C3/1204, M2/192, D1114, G2/636, P269, G605, ΗΗ, A&C63) καρποφορεί από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, μοναχικά ή συνήθως κατά ομάδες, σε αμμώδες και χαλικώδες έδαφος, σε δάση, θαμνότοπους και βοσκότοπους, ιδιαίτερα σε μονοπάτια και άκρες δρόμων και παράγει κυπελλόμορφα ασκώματα, (ύψος 1-5 (10) εκ., και διάμετρο 1-8 (16) εκ.), με ακανόνιστα κυματιστή περίμετρο, λείο, αργιλόχρωμο-γκριζωπό, γκριζοκαφετί, καφετί ή καφεκοκκινωπό υμένιο με λιλά τόνους κατά περιοχές, ελαφρώς πιτυρώδη, καφετιά έως κιτρινοκαφετιά εξωτερική επιφάνεια, πόδι (1-4,5 (6) x 0,5-2 (3) εκ.) σχεδόν κυλινδρικό, με οξείες, διακλαδιζόμενες, προεξέχουσες κατά μήκος νευρώσεις που συνεχίζονται και στην εξωτερική επιφάνεια της κεφαλής (συνήθως δεν ξεπερνούν το 1/2 του ύψους του) και πλατιά ελλειπτικά ασκοσπόρια (JHH: 16-20 x 11-13,7 μm, (14) 16-17 (19) x (10) 11-12,5 (13) μm).
Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Pezizales - Πεζιζοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2020 MycoHellas.gr