Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Geopora foliacea (Schaeff.) S.

Geopora foliacea (Schaeff.) S.
Το Geopora foliacea (Schaeff.) S. (N1/98, ΑΙ64note, BSM2/58, RD34, micologia.net) καρποφορεί ημιυπογείως σε αμμώδη εδάφη και παράγει μικρά έως μέτρια κυπελλόμορφα ασκώματα (2-5 (6) εκ. διάμ., 2 χιλ. πάχος), με αργιλογκριζωπό, αργιλολευκωπό ή κιτρινοκαφετί υμένιο, γκριζοκαφετιά εξωτερική επιφάνεια, φαρδιά ελλειπτικά ή αβγόμορφα ασκοσπόρια ((18) 23-26 (32) x (13) 15-18 (22) μm, ΛΚ(18) 22.9- 28.8 (33.6) x (10.5)13- 16.1 (18.6) µm) με μια μεγάλη σταγόνα και παραφύσεις (πλάτους 5-8 (10) μm στο διογκωμένο άκρο) με διαφράγματα. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: αδημοσίευτο αρχείο.
©2016 - 2021 MycoHellas.gr