Το σπάνιο Schenella simplex T. Macbr. ( = Pyrenogaster atroglebus (Zeller) L.S. Domínguez & Castellano, Radiigera atrogleba Zeller) (MS539, J458, N3/345, Forum di Micologia AMB Gruppo di Muggia e del Carso, manitari.gr, fs.fed.us) καρποφορεί υπογείως, σε βάθος αρκετών εκατοστών, σε δάση πλατυφύλλων και κωνοφόρων και παράγει μικρά έως μέτρια, κανονικά, υποσφαιρικά ή πιεσμένα σφαιρικά, λευκωπά, φουντουκί, ρόδινα, γκριζωπά έως γκριζοκαφετιά, λεία ή ελαφρώς κοκκώδη βασιδιώματα ((0,5) 1-4 (8) x 0,5-3 εκ.) με μικρές νιφάδες μυκηλιακού υλικού, μερικές φορές με υπολείμματα χώματος, χωρίς προεξέχουσα θηλή (που εμφανίζουν είδη του γένους Geastrum) με ινώδες-βαμβακένιο μυκηλιακό στρώμα που «ξεφλουδίζεται» στην προσπάθεια να τα ξεθάψουμε, θύσανο λευκών ριζόμορφων στη βάση, τρίστρωμο πηρίδιο ((2) 3-4 (8) χιλ.) με λεπτό, εξώτατο μυκηλιακό, λεπτό, συνεκτικό, ινώδες, ενδιάμεσο και εμφανέστερο, παχύτερο, χυμώδες, ψευδοπαρεγκχυματικό εσωτερικό στρώμα (ενδοπηρίδιο), αρχικά λευκό, σαρκώδη και συνεκτικό θρόμβο που αργότερα μαυρίζει και τελικά μετατρέπεται σε μαύρη σκόνη σπορίων, εμφανίζοντας ακτινωτή διάταξη γύρω από λευκωπό, υποσφαιρικό ψευδοκιονίσκο που φαίνεται στα ώριμα καρποσώματα, υαλώδες-κιτρινωπό διάπλεγμα κόμης από αδιαφραγματικές, κολπωτές, συνήθως μη διακλαδιζόμενες υφές (x (2) 3-6 μm) και σφαιρικά, εμφανώς στικτά, βαθύχρωμα καφετιά βασιδιοσπόρια (3-5 μm (χωρίς φύματα), K(7908): 3,9-5,1 μm).


Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Υπόγειοι Βασιδιομύκητες (αδημοσίευτο αρχείο)" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Schenella simplex T. Macbr.

Schenella simplex T. Macbr.
Καταγραφές μυκήτων εκτός Ελλάδας - Fungi recorded out of Greece


Το σπάνιο Schenella simplex T. Macbr. ( = Pyrenogaster atroglebus (Zeller) L.S. Domínguez & Castellano, Radiigera atrogleba Zeller) (MS539, J458, N3/345, Forum di Micologia AMB Gruppo di Muggia e del Carso, manitari.gr, fs.fed.us) καρποφορεί υπογείως, σε βάθος αρκετών εκατοστών, σε δάση πλατυφύλλων και κωνοφόρων και παράγει μικρά έως μέτρια, κανονικά, υποσφαιρικά ή πιεσμένα σφαιρικά, λευκωπά, φουντουκί, ρόδινα, γκριζωπά έως γκριζοκαφετιά, λεία ή ελαφρώς κοκκώδη βασιδιώματα ((0,5) 1-4 (8) x 0,5-3 εκ.) με μικρές νιφάδες μυκηλιακού υλικού, μερικές φορές με υπολείμματα χώματος, χωρίς προεξέχουσα θηλή (που εμφανίζουν είδη του γένους Geastrum) με ινώδες-βαμβακένιο μυκηλιακό στρώμα που «ξεφλουδίζεται» στην προσπάθεια να τα ξεθάψουμε, θύσανο λευκών ριζόμορφων στη βάση, τρίστρωμο πηρίδιο ((2) 3-4 (8) χιλ.) με λεπτό, εξώτατο μυκηλιακό, λεπτό, συνεκτικό, ινώδες, ενδιάμεσο και εμφανέστερο, παχύτερο, χυμώδες, ψευδοπαρεγκχυματικό εσωτερικό στρώμα (ενδοπηρίδιο), αρχικά λευκό, σαρκώδη και συνεκτικό θρόμβο που αργότερα μαυρίζει και τελικά μετατρέπεται σε μαύρη σκόνη σπορίων, εμφανίζοντας ακτινωτή διάταξη γύρω από λευκωπό, υποσφαιρικό ψευδοκιονίσκο που φαίνεται στα ώριμα καρποσώματα, υαλώδες-κιτρινωπό διάπλεγμα κόμης από αδιαφραγματικές, κολπωτές, συνήθως μη διακλαδιζόμενες υφές (x (2) 3-6 μm) και σφαιρικά, εμφανώς στικτά, βαθύχρωμα καφετιά βασιδιοσπόρια (3-5 μm (χωρίς φύματα), K(7908): 3,9-5,1 μm).


Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Υπόγειοι Βασιδιομύκητες (αδημοσίευτο αρχείο)©2016 - 2019 MycoHellas.gr