" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Geoglossum barlae Boud.

Geoglossum barlae Boud.
Το σπάνιο Geoglossum barlae Boud. (FND IX 44, fungus.org.uk, Société Mycologique du Nord de la France, K5-430) καρποφορία του σε υγρές θέσεις ανάμεσα σε γρασίδι και βρύα σε άγονα λιβάδια και παράγει μέτρια, μαύρα, λαδομαυριδερά ή μαυροκαφετιά ροπαλόμορφα ασκώματα (3-5 (6) εκ. ύψος) με κυλινδρική, σπατουλόμορφη ή ατρακτόμορφη, λεία, ποτέ κολλώδη, ρυτιδωμένη κεφαλή, μερικές φορές με κάθετη αυλακιά, υποκυλινδρικό, ευθύ ή ελικοειδές, λείο ή ελαφρώς πιτυρώδες-παχνώδες, ομοιόχρωμο με την κεφαλή πόδι, καφεμαυριδερή σάρκα, 8-σπορους κυλινδρικούς-ροπαλόμορφους ασκούς (140-180 (200) x 12-18 μm), κυλινδρικά-ατρακτόμορφα, ευθεία ή ελαφρώς κυρτά, λεία, υαλώδη, μελιτόχρωμα έως καφετιά ή μαυριδερά ασκοσπόρια (FND: 60-70 x 5-6,5 µm, (78) 85-95 x (5) 6-7 (8) µm) με 7-8 διαφράγματα στην ωριμότητα και κυλινδρικές-μπαστουνόμορφες παραφύσεις με διογκωμένα ή εντόνως κυρτά αγκιστρόμορφα, τυλιγμένα άκρα (7-9 μm διάμ.).

Πηγή. Geoglossum, αδημοσίευτο αρχείο, Γιώργου Κωνσταντινίδη.

©2016 - 2019 MycoHellas.gr