Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp.

Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp.
Το Bisporella citrina (Batsch) Kοrf & S.Ε.Carpenter (BK1/175, JM72, Jο64, P276, G561, Cο59, Bο332, Ν1/137, Δ496, K224, Κ3-955) καρποφορεί καλοκαίρι και φθινόπωρο σε ξύλο οξιάς και δρυός κυρίως και παράγει πολύ μικρά, πινακιόμορφα ή κυρτά δισκόμορφα ασκώματα (διάμ. 1-3 χιλ.) που ακουμπούν στο υπόστρωμα απ' ευθείας χωρίς μίσχο ή με πολύ κοντό μίσχο, με λείο, λεμονοκίτρινο ή κίτρινο του κρόκου υμένιο, λεία, λεμονοκίτρινη ή κίτρινη του κρόκου εξωτερική επιφάνεια και ελλειπτικά, λεία, υαλώδη ασκοσπόρια (8-12 x 3-4 μm) με 2 σταγόνες και 1 εγκάρσιο διάφραγμα στην ωριμότητα.
Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Helotiales (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2020 MycoHellas.gr