" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel

Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel
Το Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel (BK1/98, Ν1/91, JM87, D1136, Jο35, P274, G687, Bο330, Bu221, Δ522, Κ228, Κ3-886, HMe183) καρποφορία σε φρεσκοσκαμμένα εδάφη και παράγει μικρά έως μεγάλα, άμισχα, κυπελλόμορφα ασκώματα (διάμ. 2-8 (10) εκ.) με λαμπερό πορτοκαλόχρωμο υμένιο, ελαφρώς πιτυρώδη και πιο ανοιχτόχρωμη εξωτερική επιφάνεια και ελλειπτικά ασκοσπόρια ((13) 14-16 (18) x 7-9 (10) μm) με δικτυωτή διακόσμηση στην ωριμότητα.
Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Pezizales - Πεζιζοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)


©2016 - 2021 MycoHellas.gr