" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Helvella confusa Harmaja

Helvella confusa Harmaja
Το Helvella cοnfusa Harmaja (ΑΙ-73, C7/2915¸ JHH4) καρποφορεί καλοκαίρι και φθινόπωρο σε δάση ελάτης, ερυθρελάτης και κεφαλληνιακής ελάτης και παράγει κυπελλόμορφα ασκώματα ((1) 2-3 (4) εκ. διάμ.) με λείο, καφετί, ωχροκαφετί ή καφεμαυριδερό υμένιο (JHH), λεία, ομοιόχρωμη εξωτερική επιφάνεια με λευκωπή βάση, κοντό, λευκωπό, σχεδόν κυλινδρικό, ελαφρώς πτυχωτό πόδι και ελλειπτικά, λεία ασκοσπόρια ((18) 20-21 (22,5) x 11,5-14,5 (15) μm) με μία μεγάλη σταγόνα, 8-σπορους κυλινδρικούς ασκούς (280-300 x 14-16,5 μm) και ροπαλόμορφες παραφύσεις. 
Πηγή. Pezizales, αδημοσίευτο αρχείο, Γιώργου Κωνσταντινίδη.

©2016 - 2020 MycoHellas.gr