Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Βασιδιομύκητες
Parmastomyces mollissimus (Maire) Pouzar
Ασκομύκητες
Patellaria atrata (Hedw.) Fr.
Βασιδιομύκητες
Paxillus ammoniavirescens Contu & Dessi
Βασιδιομύκητες
Paxillus invοlutus (Batsch) Fr.
Βασιδιομύκητες
Paxillus ionipus Quél.
Βασιδιομύκητες
Paxillus rubicundulus P.D. Orton
Βασιδιομύκητες
Peniophora cinerea (Pers.) Cooke
Βασιδιομύκητες
Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst.
Βασιδιομύκητες
Peniοphοra proxima Bres.
Βασιδιομύκητες
Perenniporia ochroleuca (Berk.) Ryvarden
Μυξομύκητες
Perichaena depressa Lib.
©2016 - 2019 MycoHellas.gr