Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ασκομύκητες
Geoglossum umbratile Sacc.
Ασκομύκητες
Geopora arenicola (Lév.) Kers.
Ασκομύκητες
Geopora cooperi Harkn.
Ασκομύκητες
Geopora foliacea (Schaeff.) S.
Ασκομύκητες
Geopyxis alpina Höhn.
Ασκομύκητες
Geopyxis majalis (Fr.) Sacc.
Ζυγομύκητες
Gigaspora sp.
Βασιδιομύκητες
Gliophorus psittacinus (Schaeff.) Herink
Βασιδιομύκητες
Gloeocystidiellum luridum (Bres.) Boldin
Βασιδιομύκητες
Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst.
Βασιδιομύκητες
Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki
Βασιδιομύκητες
Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst.
©2016 - 2019 MycoHellas.gr