Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Βασιδιομύκητες
Clavulina coralloides (L.) J. Schröt
Βασιδιομύκητες
Clavulina rugοsa (Bull.) J. Schröt.
Βασιδιομύκητες
Clitocybe albofragrans (Harmaja) Kuyper
Βασιδιομύκητες
Clitocybe alexandri (Gillet) Konrad
Βασιδιομύκητες
Clitocybe augeana (Mont.) Sacc.
Βασιδιομύκητες
Clitocybe cistophila Bon & Contu
Βασιδιομύκητες
Clitocybe dealbata (Sowerby) P. Kumm.
Βασιδιομύκητες
Clitocybe leucodiatreta Bon
Βασιδιομύκητες
Clitocybe nebularis (Batsch.) P. Kumm.
Βασιδιομύκητες
Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm.
Βασιδιομύκητες
Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper
Βασιδιομύκητες
Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm.
Βασιδιομύκητες
Clitocybe trulliformis (Fr.) P. Karst
©2016 - 2019 MycoHellas.gr