Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Βασιδιομύκητες
Pholiota lenta (Pers.) Singer
Βασιδιομύκητες
Pholiota tuberculosa (Schaeff.) P. Kumm.
Ζυγομύκητες
Phycomyces nitens Kunze
Βασιδιομύκητες
Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél.
Βασιδιομύκητες
Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer
Μυξομύκητες
Physarum bitectum G. Lister
Μυξομύκητες
Physarum bivalve Pers.
Μυξομύκητες
Physarum contextum (Pers.) Pers.
Μυξομύκητες
Physarum leucopus Link
Μυξομύκητες
Physarum nutans Pers.
Μυξομύκητες
Physarum viride (Bull.) Pers.
Βασιδιομύκητες
Physisporinus vitreus (Pers.) P. Karst.
©2016 - 2019 MycoHellas.gr