Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Βασιδιομύκητες
Panaeolina foenisecii (Pers.) Maire
Βασιδιομύκητες
Panaeolus acuminatus (Schaeff.) Quél.
Βασιδιομύκητες
Panaeolus guttulatus Bres.
Βασιδιομύκητες
Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél.
Βασιδιομύκητες
Panaeolus subfirmus P. Karst.
Βασιδιομύκητες
Panellus mitis (Pers.) Singer
Βασιδιομύκητες
Panellus serotinus (Pers.) Kühner
Βασιδιομύκητες
Panellus stipticus (Bull.) P. Karst.
Βασιδιομύκητες
Panellus violaceofulvens (Batsch) Singer
Ασκομύκητες
Patellaria atrata (Hedw.) Fr.
Βασιδιομύκητες
Paxillus invοlutus (Batsch) Fr.
©2016 - 2018 MycoHellas.gr