Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Βασιδιομύκητες
Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara
Βασιδιομύκητες
Terana coerulea (Lam.) Kunzte
Βασιδιομύκητες
Thelephora caryophyllea (Schaeff.) Pers.
Βασιδιομύκητες
Thelephora palmata (Scop.) Fr.
Βασιδιομύκητες
Thelephora penicillata (Pers.) Fr.
Βασιδιομύκητες
Thelephοra terrestris Fr.
Βασιδιομύκητες
Tomentella subclavigera Litsch.
Βασιδιομύκητες
Tomentella subclavigera Litsch.
Βασιδιομύκητες
Trametes ljubarskyi Pilát
Βασιδιομύκητες
Trametes trogii
Βασιδιομύκητες
Trametes versicolor (L.) Lloyd
Βασιδιομύκητες
Trappea darkeri (Zeller) Castellano
Βασιδιομύκητες
Trechispora fastidiosa (Pers.) Liberta
©2016 - 2022 MycoHellas.gr